Over Sint-Hubertusprocessie van Elewijt

20 mei

Sint-Hubertusprocessie van Elewijt

Gans Elewijt viert feest als de Sint-Hubertusprocessie uitgaat!

maandag 20 mei 2024 van 09:00 uur tot 13:00 uur

420 jaar geleden ging de Sint-Hubertusprocessie van Elewijt voor het eerst uit.
Hoe is ze ontstaan?
In de 7de eeuw jaagt Hubertus regelmatig in de Ardennen. Op zekere dag ontmoet hij een hert met een stralend kruisbeeld tussen zijn gewei. Een vermanende stem zet hem ertoe aan voortaan op zielen te jagen. Hubertus wordt bisschop en bekeert ons land tot het christendom. In 744 wordt hij heilig verklaard. Vanwege zijn verleden werd Hubertus de patroonheilige van de jacht. En vermits Elewijt vroeger een bos- en waterrijke streek was met veel wild, was het normaal dat Sint-Hubertus de patroonheilige werd van onze parochie, die waarschijnlijk voor de 12e eeuw werd gesticht, de toren van de kerk is van eind 13e eeuw! Hubertus zou een man, gebeten door een dolle hond, wonderbaarlijk genezen hebben. Van 1500 tot 1850 kende Elewijt dan ook een toestroom van bedevaarders die hun dieren, tegen hondsdolheid, met een gloeiende sleutel lieten brandmerken. Zo ontstond onze Sint-Hubertusprocessie, ze ging voor het eerst uit op pinkstermaandag 1603. Ze gaat nog steeds uit op pinkstermaandag. Sint-Hubertus wordt dan vereerd en door Elewijt gedragen. Ook zijn relikwie en de oorspronkelijke brandijzers (Sint-Huybrechtssleutels) gaan mee in de processie.

Om deze traditie een bredere basis te geven, deden de organisatoren een beroep op Elewijtse verenigingen om het processiegebeuren te steunen. Als vereniging met cultuur, geschiedenis en erfgoed hoog in ons vaandel gaan we daar graag op in.
We voorzien een paar begeleiders van de processie en willen een actieve deelname aan de processie stimuleren. We nodigen jullie dus graag uit om je huis te versieren, op het parcours van de processie te komen kijken en/of de processie mee te volgen naar de kerk voor de slotviering.
Nadien volgt er voor alle kerkgangers nog een receptie in In Den Prins.

Praktisch
09.00 u. eucharistieviering (kerk Elewijt)
09.30 u. wijding van dieren en van kinderen met dierenknuffels (aan de kerk)
10.00 u. start processie
12.00 u. aankomst processie in de kerk voor korte slotviering en uitdeling van de Sint-Hubertuskoeken gevolgd door receptie in De Prins voor alle kerkgangers

Parcours processie:

Claeseweg, Vekestraat, Sweynbeerstraat, Diependaalstraat, Driesstraat, Pater Penninckxstraat, Molenveld, Victor Servranckxstraat.

Inschrijven uiterlijk tot zaterdag 18 mei 2024

Meld zo snel mogelijk je wens tot deelname:
bij Anne Philippart (e-mail davidsfonds-elewijt@telenet.be) of Leen De Smedt (0495 57 37 31)
Gelieve mee te delen of je wenst deel te nemen aan de processie en op welke manier: meestappen in de processie, aanwezig zijn bij de afsluiting in de kerk, je huis versieren.

Interesse? Vragen?
Contacteer ons: davidsfonds-elewijt@telenet.be

Labels: erfgoedCultuurregio Halle-Vilvoorde